Home

Welkom op de site van Stichting De Honderd Gulden Reis!
Tot 14 februari 2024 kunt u een aanvraag indienen die behandeld zal worden medio
april 2024.

Stichting De Honderd Gulden Reis is opgericht door de gereformeerde historicus dr. G. Puchinger op 23 september 1996. Sinds diens overlijden in 1999 wordt de Stichting bestuurd door een curatorium. 

Wat doet de stichting voornamelijk? Stichting De Honderd Gulden Reis verstrekt beurzen voor studiereizen in het kader van persoonlijke verbreding en verdieping, en die het christelijke geloof en denken verrijken.

Wat kan ik aanvragen? Beurzen voor studiereizen (reis-, studie- en/of verblijfkosten) van studenten of afgestudeerden in de (kunst-)geschiedenis, letteren, rechten, theologie of wijsbegeerte aan een van Nederlands universiteiten, hogescholen of soortgelijke instellingen. De beurzen zijn bedoeld voor hen die affiniteit hebben met de protestants-christelijke traditie dan wel voor studies die verband houden met het protestantse christendom.

Hoe kan ik een beurs aanvragen? Via het
aanvraagformulier, inclusief begroting en een curriculum vitae. Daarbij verzoeken wij u het word-format te behouden. Alleen de informatie die in dit worddocument wordt bijgestuurd wordt in behandeling genomen. Uit de motivering in het aanvraagformulier dient te blijken in hoeverre u studie wilt maken van het protestantse christendom en/of affiniteit heeft met de protestants-christelijke traditie. 
Stichting De Honderd Gulden Reis ontmoedigt aanvragen waar de reis – onnodig – per vliegtuig gemaakt zal worden, en moedigt aan om de aanvraag per trein of ander (openbaar) vervoer in te dienen.

Waar kan ik mijn aanvraag indienen? Dit kan alleen via de mail: stichtingdehonderdguldenreis@live.nl. Deze mail is ook bereikbaar voor verdere vragen over de aanvraagprocedure.

In 2022 keerde Stichting De Honderd Gulden Reis € 12.550,- uit aan 11 aanvragers.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close