Home

Welkom op de site van Stichting De Honderd Gulden Reis!
Tot 1 maart 2022 kunt u een aanvraag indienen die behandeld zal worden medio
april 2022.

Stichting De Honderd Gulden Reis is opgericht door de gereformeerde historicus dr. G. Puchinger op 23 september 1996. Sinds diens overlijden in 1999 wordt de Stichting bestuurd door een curatorium. 

Wat doet de stichting voornamelijk? Stichting De Honderd Gulden Reis verstrekt beurzen voor studiereizen, die de horizon verbreden en het christelijk geloof en denken verrijken.

Wat kan ik aanvragen? Beurzen voor studiereizen (reis-, studie- en/of verblijfkosten) van studenten of afgestudeerden in de (kunst-)geschiedenis, letteren, rechten, theologie of wijsbegeerte aan een van Nederlands universiteiten, hogescholen of soortgelijke instellingen. De beurzen zijn bedoeld voor hen die affiniteit hebben met de protestants-christelijke traditie dan wel voor studies die verband houden met het protestantse christendom.

Kan dat zomaar? Ja en nee. Iedereen kan aanvragen, maar er zijn wel voorwaarden voor de toekenning van beurzen:

De Stichting neemt een aanvraag pas in behandeling als aan elk van deze vier voorwaarden wordt voldaan: 

1. De aanvrager volgt een universitaire opleiding in Nederland of heeft dat gedaan en wil zijn/haar horizon verbreden. 

2. De aanvrager is student of afgestudeerd in de (kunst-)geschiedenis, letteren, rechten, theologie of wijsbegeerte.

3. De aanvrager en/of betreffende studie heeft een relatie met het protestantse christendom.

4. De betreffende studie vindt plaats buiten het reguliere, curriculumgebonden (bachelor of master)onderwijs.

Hoe kan ik een beurs aanvragen? Via het
aanvraagformulier, inclusief begroting en een curriculum vitae. Daarbij verzoeken wij u het word-format te behouden. Alleen de informatie die in dit worddocument wordt bijgestuurd wordt in behandeling genomen. Uit de motivering in het aanvraagformulier dient te blijken in hoeverre u studie wilt maken van het protestantse christendom en/of affiniteit heeft met de protestants-christelijke traditie. 

Waar kan ik mijn aanvraag indienen? Dit kan alleen via de mail: stichtingdehonderdguldenreis@live.nl. Deze mail is ook bereikbaar voor verdere vragen over de aanvraagprocedure.

In 2018 keerde Stichting De Honderd Gulden Reis € 13.100,- uit aan 8 aanvragers.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close