ANBI – Bestuurlijke gegevens


Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) 
De Belastingdienst heeft de Stichting De Honderd Gulden Reis aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat giften aan de Stichting kunnen worden afgetrokken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels). 
Kijk voor meer informatie op www.belastingdienst.nl . 
Hieronder vindt u alle gegevens betreffende de Stichting en de ANBI.

Naam
Stichting De Honderd Gulden Reis

Fiscaal nummer
8160.92.436

Contactgegevens
E-mail: stichtingdehonderdguldenreis@live.nl
(secretariaat: Wouter Kroese) 

Bestuur
Het huidige stichtingsbestuur wordt gevormd door:

prof. dr. G. Harinck (voorzitter)
mr. J.W. Mekking (eerste penningmeester)
J.F. Seijlhouwer (tweede penningmeester)
dr. B.J. Spruijt

Beleidsplan
De stichting vergadert één keer per jaar over ingekomen beursaanvragen. Deze beursaanvragen worden getoetst aan de hand van de vier vermelde voorwaarden.

De stichting beheert een eigen vermogen en werft op dit moment geen geld.

Beloningsbeleid
Art. 4.7. van de statuten luidt: 
De leden van het curatorium (is het bestuur) genieten geen beloning voor hun werkzaamheden, maar hebben wel recht op vergoeding van onkosten en vakatiegelden. 

Doelstelling
a. het bevorderen van studiereizen voor diegenen, die daarvoor een wezenlijke interesse hebben, bij voorkeur voor afgestudeerden of studenten van Nederlandse universiteiten, hogescholen of soortgelijke instellingen, die behoren tot de confessioneel-gereformeerde kring, en die voor deze studiereizen door het curatorium zijn aangewezen; 
b. het verstrekken van beurzen aan diegenen, die voor deze studiereizen zijn aangewezen; en 
c. al hetgeen met het vorenstaande verband houdt en wat ter bevordering van het doel nuttig of nodig is.’ 

Verslag van de uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording

In 2021 heeft het bestuur 1 beurs toegekend voor een totaalbedrag van € 3.000,-

In 2022 heeft het bestuur 11 beurzen toegekend voor een totaalbedrag van € 12.550,-

Beknopte jaarrekening 2021.

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close