ANBI – Bestuurlijke gegevens


Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) 
De Belastingdienst heeft de Stichting De Honderd Gulden Reis aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat giften aan de Stichting kunnen worden afgetrokken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels). 
Kijk voor meer informatie op www.belastingdienst.nl . 
Hieronder vindt u alle gegevens betreffende de Stichting en de ANBI.

Naam

Stichting De Honderd Gulden Reis

Fiscaal nummer

8160.92.436

Contactgegevens

E-mail: stichtingdehonderdguldenreis@live.nl
(medewerker secretariaat: Wouter Kroese)

Post: t.a.v. dr. Wouter Beekers p/a Postbus 439 3800 AK Amersfoort 

Bestuur

Het huidige bestuur wordt gevormd door:

mr. dr. H.-M.Th.D. ten Napel

mr. J.W. Mekking (eerste penningmeester)

J.F. Seijlhouwer (tweede penningmeester)

dr. W.P. Beekers (secretaris) 

prof. dr. G. Harinck (voorzitter)

dr. B.J. Spruijt

Beleidsplan

Het beleidsplan wijkt niet af van de doelstelling, zie hieronder.

Beloningsbeleid

Art. 4.7. van de statuten luidt: 
De leden van het curatorium (is het bestuur) genieten geen beloning voor hun werkzaamheden, maar hebben wel recht op vergoeding van onkosten en vakatiegelden. 

Doelstelling

a. het bevorderen van studiereizen voor diegenen, die daarvoor een wezenlijke interesse hebben, bij voorkeur voor afgestudeerden of studenten van Nederlandse universiteiten, hogescholen of soortgelijke instellingen, die behoren tot de confessioneel-gereformeerde kring, en die voor deze studiereizen door het curatorium zijn aangewezen; 
b. het verstrekken van beurzen aan diegenen, die voor deze studiereizen zijn aangewezen; en 
c. al hetgeen met het vorenstaande verband houdt en wat ter bevordering van het doel nuttig of nodig is.’ 

Verslag van de uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording

In 2017 heeft het bestuur acht beurzen toegekend voor een totaalbedrag van € 13.850,00

Beknopt financieel verslag 2017

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close