Historie

George Puchinger

Stichting De Honderd Gulden Reis is opgericht door dr. G. Puchinger (1921-1999), een geëngageerde christen, verzetsman in de Tweede Wereldoorlog en publicist met een scherpe pen. Als historicus werd hij wel de ‘chroniqueur van het gereformeerde leven’ genoemd. Puchinger onderhield persoonlijke contacten met verschillende politici, zoals Andries van Agt, Jelle Zijlstra en Wilhelm de Gaay Fortman. Zie verder zijn biografie in de Christelijke Encyclopedie.

Puchinger was van eenvoudige komaf. Hij gunde ook anderen de persoonlijke vorming die hij desalniettemin had kunnen genieten. Daarom richtte hij in 1996 Stichting De Honderd Gulden Reis op. Sinds zijn overlijden wordt de Stichting bestuurd door een Curatorium.

Waarom die naam?

De oprichter vond dat studiereizen ook aangenaam mochten zijn. Hij stelde dat honderd gulden, per dag voor het verblijf in het buitenland passend was. Vandaar de naam: Stichting De Honderd Gulden Reis.

Kan ik deze stichting ook steunen?

Jazeker. Stichting De Honderd Gulden Reis is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat giften aan de Stichting kunnen worden afgetrokken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close